Trung tâm Thị trường Lao động và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Ngày đăng: 01/06/2020 08:07 | Xem: 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Ngày đăng: 25/05/2020 07:48 | Xem: 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 18/05/2020 07:53 | Xem: 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 12/05/2020 07:39 | Xem: 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 04/05/2020 07:52 | Xem: 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 28/04/2020 14:07 | Xem: 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 20/04/2020 11:01 | Xem: 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 13/04/2020 14:53 | Xem: 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 06/04/2020 07:07 | Xem: 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 30/03/2020 07:22 | Xem: 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 23/03/2020 07:37 | Xem: 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 16/03/2020 06:58 | Xem: 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 09/03/2020 15:23 | Xem: 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 02/03/2020 09:21 | Xem: 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 24/02/2020 13:58 | Xem: 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 17/02/2020 14:22 | Xem: 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Ngày đăng: 10/02/2020 08:56 | Xem: 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Ngày đăng: 03/02/2020 07:34 | Xem: 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 20/01/2020 07:55 | Xem: 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 13/01/2020 14:24 | Xem: 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2020 09:31 | Xem: 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2020 16:47 | Xem: 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 23/12/2019 09:32 | Xem: 64

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 16/12/2019 07:25 | Xem: 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 09/12/2019 07:42 | Xem: 77

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2019 15:00 | Xem: 87

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 25/11/2019 08:25 | Xem: 47

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2019 07:12 | Xem: 65

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 11/11/2019 08:11 | Xem: 51

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 04/11/2019 08:52 | Xem: 58

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2019 07:51 | Xem: 73

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 17/10/2019 07:32 | Xem: 81

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 07/10/2019 09:02 | Xem: 77

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 30/09/2019 08:33 | Xem: 86

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2019 15:54 | Xem: 72

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 16/09/2019 09:33 | Xem: 85

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 09/09/2019 08:48 | Xem: 73

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 03/09/2019 08:33 | Xem: 72

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2019 07:51 | Xem: 69

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 19/08/2019 07:43 | Xem: 98

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 12/08/2019 07:30 | Xem: 99

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 05/08/2019 08:23 | Xem: 91

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 29/07/2019 08:02 | Xem: 86

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 22/07/2019 09:52 | Xem: 71

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 15/07/2019 08:12 | Xem: 83

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 08/07/2019 09:22 | Xem: 95

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 02/07/2019 08:33 | Xem: 83

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 27/06/2019 07:36 | Xem: 116

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 17/06/2019 10:04 | Xem: 104

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 10/06/2019 07:45 | Xem: 81

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 15/05/2019 07:46 | Xem: 138

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 07/05/2019 07:27 | Xem: 114

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 22/04/2019 15:52 | Xem: 116

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 16/04/2019 08:15 | Xem: 134

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 10/04/2019 16:04 | Xem: 133

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 01/04/2019 08:55 | Xem: 126

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 25/03/2019 08:33 | Xem: 117

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 18/03/2019 07:24 | Xem: 113

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 11/03/2019 07:44 | Xem: 127

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 04/03/2019 07:28 | Xem: 125

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2019 10:37 | Xem: 125

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 18/02/2019 07:41 | Xem: 128

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Ngày đăng: 28/01/2019 07:30 | Xem: 130

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 23/01/2019 16:01 | Xem: 123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 21/01/2019 07:31 | Xem: 115

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2019 07:42 | Xem: 112

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2019 11:33 | Xem: 144

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 25/12/2018 07:23 | Xem: 138

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 17/12/2018 13:45 | Xem: 134

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 11/12/2018 10:20 | Xem: 137

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2018 09:17 | Xem: 124

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 26/11/2018 10:35 | Xem: 123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 21/11/2018 07:55 | Xem: 123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 14/11/2018 07:33 | Xem: 122

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 05/11/2018 07:41 | Xem: 129

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 29/10/2018 08:57 | Xem: 117

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2018 15:54 | Xem: 148

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 15/10/2018 07:39 | Xem: 142

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 08/10/2018 07:35 | Xem: 148

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 01/10/2018 08:33 | Xem: 153

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2018 09:36 | Xem: 122

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 17/09/2018 08:22 | Xem: 140

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 04/09/2018 08:18 | Xem: 106

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2018 10:00 | Xem: 130

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 21/08/2018 08:33 | Xem: 135

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 13/08/2018 10:43 | Xem: 134

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 06/08/2018 11:14 | Xem: 135

Khởi nghiệp

Nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong kinh doanh, khuyến khích hình thành ý tưởng sáng tạo, kinh doanh trong sinh viên toàn tỉnh. Tạo sân chơi lành mạnh, cơ hội để sinh viên trong tỉnh giao lưu nhằm mở rộng kiến thức khởi nghiệp, các mối quan hệ và rèn luyện kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai. Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức Cuộc thi “BinhDuong Startup Innovation” 2020

Top 40 ý tưởng xuất sắc bước vào Vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp "TDMU STARTUP INNOVATION" năm 2020 chính thức lộ diện

Tham gia Startup Wheel 2020 - Cuộc thi khởi nghiệp chuyên sâu lớn nhất Việt Nam, chính là bước khởi đầu thông minh nhất khi sinh viên “ủ mưu” khởi nghiệp. Lý do sinh viên khởi nghiệp nên tham gia Startup Wheel 2020?

Trải qua hơn 1 tháng diễn ra Vòng Sơ tuyển Cuộc thi Khởi nghiệp với chủ đề "TDMU Startup Innovation" năm 2020. BTC đã nhận được 77 dự án đến từ 287 sinh viên đăng ký tham gia.KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN